Διακρίσεις

Διακρίσεις

Η πρωτοβουλία έχει διακριθεί ως επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματικό σχέδιο σε διαγωνισμούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Βασικοί συνεργάτες

Βασικοί συνεργάτες

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται απο επιστήμονες/ερευνητές εκπαιδευτικών ιδρύματων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αγροτικού τομέα, και ειδικούς άλλων τομέων όπως Τεχνολογιών αειφορικής γεωργίας, IoT και ΤΠΕ, Ζωοτεχνίας και Κτηνιατρικής.

Εκστρατεία Crowdfunding

Εκστρατεία crowdfunding

Προκειμένου να υλοποιήσουμε την πρωτοβουλία στην ελάχιστη βιώσιμη κλίμακα, οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι 90.000€.Συμμετέχετε στη διάδοση της Αστικής Πτηνοτροφίας μέσω του KATANA accelerator. ..

                                                                                                                Τι είναι η

«Αστική Πτηνοτροφία»?

Είναι μια καινοτόμος ολοκληρωμένη υπηρεσία  προς αναζήτηση χρηματοδότησης  και προσφέρει σε κατοίκους αστικών κέντρων τη δυνατότητα να μεγαλώσουν απομακρυσμένα τα κοτόπουλα των οποίων το κρέας θα καταναλώσουν,  στις δικές μας εγκαταστάσεις, δίνοντας έτσι τη λύση στους περιορισμούς  πτηνοτροφίας σε  αστικά κέντρα.

 

Εναλλακτικά, oι τοπικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν απο την υπόλοιπη αγορά κρέατος πουλερικών και να προσφέρουν στους πελάτες τους κρέας πουλερικών παραγωγής τους.

 

Ως έργο είναι ευθυγραμμισμένο με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία περί  πτηνοτροφίας και βιοασφάλειας των πτηνών, και οι κάτοικοι των αστικών κέντρων μπορούν να επωφεληθούν απο ενα υγιεινό κρέας πουλερικών με σαφή προέλευση παραγωγής, καθώς έχουν πλήρη πρόσβαση στο μενού διατροφής  τους και την καλή μεταχείριση κατά τη διάρκεια ανάπτυξης τους.

     Γιατί να ασχοληθείτε    

 με  την

Αστική Πτηνοτροφία?

 

Κερδίστε μόνο τα οφέλη ενός πτηνοτρόφου!

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να έχετε μόνο τα οφέλη ενός πτηνοτρόφου παρέχοντας σας τις εγκαταστάσεις, τις απαιτήσεις ζωϊκού κεφαλαίου, και τη διαχείριση της μικρο-φάρμας σας.Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εμπορικά σε μικρή κλίμακα, για να δημιουργήσετε έσοδα.

Σαφής επισήμανση!

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να γνωρίζετε τη σαφή επισήμανση προέλευσης των πουλερικών των οποίων το κρέας θα καταναλώσετε, αφού τα μεγαλώνετε εσείς απομακρυσμένα, γνωρίζετε τη πραγματική ηλικία σφαγής τους, επιλέγετε το μενού διατροφής τους, και εποπτεύετε απομακρυσμένα απο το χώρο σας, μέσω των «έξυπνων» συσκευών που διαθέτετε, την καλή μεταχείριση τους!

Προσωποποιημένη διατροφή!

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για μια προσωποποιημένη διατροφή, καθώς η δυνατότητα επιλογής του διατροφικού μενού των πουλερικών σας, θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το φυσικό λίπος τους σε άλλες συνταγές σας μαγειρικής, ή να το απορρίψετε!

Κατανάλωση υγιεινού κρέατος πουλερικών!

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα κατανάλωσης υγιεινού κρέατος πουλερικών για εσάς, την οικογένεια σας, τους συγγενείς και τον κοινωνικό σας περίγυρο .

Γνωρίστε το οικοσύστημα μας,

και συμμετέχετε σε αυτό!

2key-partners
urban poultry_CityFarmers
urban poultry_B2B
healthy-foods

Βασικοί συνεργάτες

 

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται απο τομείς: Επιχειρηματικής ανάπτυξης, Γεωπονικών επιστημών,  Τεχνολογιών αειφορικής γεωργίας, Internet of Things (IoT),Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ζωοτεχνίας και Κτηνιατρικής.

Αστικοί πτηνοτρόφοι

Κάτοικοι αστικών κέντρων μπορούν να επωφεληθούν ατομικά απο την ολοκληρωμένη υπηρεσία ή να μοιραστούν μια “μικρο-φάρμα” πουλερικών με άλλους αστικούς πτηνοτρόφους με κοινή επιλογή μενού διατροφής, προκειμένου να παράγουν ευκολότερα το κρέας πουλερικών που θα καταναλώσουν.

Β2Β – Για επιχειρήσεις

Τοπικές επιχειρήσεις της αγοράς κρέατος (νωπού ή έτοιμου φαγητού) μπορούν να χρησιμοποιούν ατομικά την ολοκληρωμένη υπηρεσία σε εξάμηνη ή ετήσια βάση και να διαφοροποιηθούν απο την υπολοιπη αγορά, καθώς θα προσφέρουν στους πελάτες τους το κρέας πουλερικών που έχει παραχθεί απο αυτούς, και  με διαφορετικά μενού διατροφής.

Ευσυνείδητοι καταναλωτές

Συνειδητοποιημένοι αγοραστές τροφίμων  που επιθυμούν να προμηθεύονται κρέας πουλερικών μεγαλωμένο απο τα μέλη του  οικοσυστήματος των Αστικών πτηνοτρόφων Β2Β. Αυτοί οι αγοραστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μικρο-φάρμα του αστικού πτηνοτρόφου που έχουν επιλέξει, μέσω συστήματος απομακρυσμένης εποπτείας, ενώ η επιλογή τους γίνεται λόγω του μενού διατροφής που τους ενδιαφέρει.